ĐÈN MÀO LED

Đèn mào taxi thế hệ mới được thiết kế với các bóng led hoạt động linh hoạt. Có thể điều chỉnh nội dung hiển thị trên đèn mào theo yêu cầu, giá trị sử dụng cao. Đèn có thể kết nối với đồng hồ tính cước hiển thị trạng thái có khác hoặc không khách cho khách hàng có thể quan sát từ xa.

Nọi chi tiết xin liên hê: Mr Thắng 0913 305 613

LIÊN HỆ

Đèn mào taxi thế hệ mới được thiết kế với các bóng led hoạt động linh hoạt. Có thể điều chỉnh nội dung hiển thị trên đèn mào theo yêu cầu, giá trị sử dụng cao. Đèn có thể kết nối với đồng hồ tính cước hiển thị trạng thái có khác hoặc không khách cho khách hàng có thể quan sát từ xa.

Nọi chi tiết xin liên hê: Mr Thắng 0913 305 613

Đèn mào taxi thế hệ mới được thiết kế với các bóng led hoạt động linh hoạt. Có thể điều chỉnh nội dung hiển thị trên đèn mào theo yêu cầu, giá trị sử dụng cao. Đèn có thể kết nối với đồng hồ tính cước hiển thị trạng thái có khác hoặc không khách cho khách hàng có thể quan sát từ xa.

Nọi chi tiết xin liên hê: Mr Thắng 0913 305 613