Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Viễn Thông Hoàng Gia

  • Số 2 TT4A Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 096 206 1313 - 098.503.1982

  • Email: bodamicom@gmail.com

  • Fax: 096 206 1313

  • Từ 8h - 17h (Thứ 2 - Thứ 6) và 8h - 17h (Thứ 7)