Bước 8

Vận hành và bảo hành hệ thống

Bước 7

Bàn giao và nghiệm thu công trình

Bước 6

Tiến hành thi công theo tiến độ đã thống nhất

Bước 5

Thống nhất nội dung và ký kết hợp đồng

Bước 4

Lên bảng báo giá tổng hợp và thời gian hoàn thiện

Bước 3

Lên phương án về thiết kế và thi công

Bước 2

Khảo sát thực tế tại địa điểm khách hàng

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn hotline sơ bộ

Taxi Sao Hà Nội

Taxi Sao Hà Nội là môt hãng taxi lớn, thương hiệu mạnh có uy tín trong ngành vận tải taxi tại TP Hà Nội.