Đồng Hồ Taxi HP N2010

Sản phẩm Đồng hồ Taxi HP - N2010 cung cấp rộng rãi trên thị trường toàn quốc, với những tính năng nổi trội như :

 • Kết nối trực tiếp với thiết bị định vị hợp chuẩn giúp quản lý theo dõi ,thống kê được báo cáo doanh thu theo xe, theo ngày,
 • Thao tác dễ dàng,nhanh,chính xác. Có chế độ bảo mật cao
 • Phát hiện được chích xung, xung lạ tác động vào đồng hồ
 • Lưu km rỗng giữa 2 cuốc kinh doanh, tổng km rỗng
 • Có thể kết nối với mọi loại cảm biến, mắt thần tự động phát hiện khách lên/xuống xe
 • Khi mất điện sẽ không mất dữ liệu của cuốc xe đang chạy, đồng hồ tự động ghi lại số lần mất điện
 • Lưu lại dữ liệu của 400 cuốc gần nhất với đầy đủ các thông số: số tiền, số km vận doanh, thời gian chờ

...

2 đ

Sản phẩm Đồng hồ Taxi HP - N2010 cung cấp rộng rãi trên thị trường toàn quốc, với những tính năng nổi trội như :

 • Kết nối trực tiếp với thiết bị định vị hợp chuẩn giúp quản lý theo dõi ,thống kê được báo cáo doanh thu theo xe, theo ngày,
 • Thao tác dễ dàng,nhanh,chính xác. Có chế độ bảo mật cao
 • Phát hiện được chích xung, xung lạ tác động vào đồng hồ
 • Lưu km rỗng giữa 2 cuốc kinh doanh, tổng km rỗng
 • Có thể kết nối với mọi loại cảm biến, mắt thần tự động phát hiện khách lên/xuống xe
 • Khi mất điện sẽ không mất dữ liệu của cuốc xe đang chạy, đồng hồ tự động ghi lại số lần mất điện
 • Lưu lại dữ liệu của 400 cuốc gần nhất với đầy đủ các thông số: số tiền, số km vận doanh, thời gian chờ

...