HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

  • 11-10-2018
  • admin

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Để việc cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải được nhanh chóng, bạn cần chuẩn bị đầy đủ và chính xác các hồ sơ như sau:


Hồ Sơ
Loại Hồ Sơ Số lượng Ghi Chú
1 Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) Bản chính 1

Phụ lục 1 Thông tư 18 của Bộ GTVT ngày 06/08/2013

2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10