Mắt Thần ( Hồng Ngoại) Tự Động Tính Tiền

Thiết kế với hệ thống điều khiển tự động tính tiền bằng đèn hồng ngoại (Mắt thần), điều khiển tự động tính tiền bằng hệ thống giao diện đặc biệt có độ nhạy cao, siêu bền lắp trong ghế ngồi… với sự thông minh khác biệt, thể hiện là bộ phận không tách rời của đồng hồ được chế tạo nguyên bản từ phần cứng và phần mềm tại nhà sản xuất.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Thắng 0913 305 613

LIÊN HỆ

Thiết kế với hệ thống điều khiển tự động tính tiền bằng đèn hồng ngoại (Mắt thần), điều khiển tự động tính tiền bằng hệ thống giao diện đặc biệt có độ nhạy cao, siêu bền lắp trong ghế ngồi… với sự thông minh khác biệt, thể hiện là bộ phận không tách rời của đồng hồ được chế tạo nguyên bản từ phần cứng và phần mềm tại nhà sản xuất.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Thắng 0913 305 613

Thiết kế với hệ thống điều khiển tự động tính tiền bằng đèn hồng ngoại (Mắt thần), điều khiển tự động tính tiền bằng hệ thống giao diện đặc biệt có độ nhạy cao, siêu bền lắp trong ghế ngồi… với sự thông minh khác biệt, thể hiện là bộ phận không tách rời của đồng hồ được chế tạo nguyên bản từ phần cứng và phần mềm tại nhà sản xuất.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Thắng 0913 305 613