Máy In Biên Lai

Trước xu hướng phát triển vận tải và nâng cao công tác quản lý, việc lắp đặt thiết bị in hóa đơn trên taxi cũng là điều hợp lý và tiện lợi cho hành khách, vì khi khách hàng xuống xe, có thể lấy biên lai cước phí, trong đó thể hiện đầy đủ cung đường đi đến, giờ đi, giờ đến, số tiền. Điều này sẽ ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của các doanh nghiệp vận tải.việc lắp đặt thiết bị in hóa đơn và in biên lai sẽ giúp hành khách thuận tiện hơn trong việc theo dõi vì thể hiện số xe, số tiền, lộ trình, tên và địa chỉ doanh nghiệp để có thể khiếu nại khi có vấn đề phát sinh. Quy định này cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý doanh thu của phương tiện, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và đây cũng là một biện pháp góp phần hạn chế tình trạng taxi dù, taxi mạo danh thương hiệu kinh doanh không đúng theo quy định.

LIÊN HỆ

Phù hợp với tất cả các loại đồng hồ.

Trước xu hướng phát triển vận tải và nâng cao công tác quản lý, việc lắp đặt thiết bị in hóa đơn trên taxi cũng là điều hợp lý và tiện lợi cho hành khách, vì khi khách hàng xuống xe, có thể lấy biên lai cước phí, trong đó thể hiện đầy đủ cung đường đi đến, giờ đi, giờ đến, số tiền. Điều này sẽ ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của các doanh nghiệp vận tải.việc lắp đặt thiết bị in hóa đơn và in biên lai sẽ giúp hành khách thuận tiện hơn trong việc theo dõi vì thể hiện số xe, số tiền, lộ trình, tên và địa chỉ doanh nghiệp để có thể khiếu nại khi có vấn đề phát sinh. Quy định này cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý doanh thu của phương tiện, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và đây cũng là một biện pháp góp phần hạn chế tình trạng taxi dù, taxi mạo danh thương hiệu kinh doanh không đúng theo quy định.